Kvalita znamená pre Thermo-Clean Group neustále poskytovanie požadovaného stupňa čistoty v dohodnutom termíne a vždy so správnou dokumentáciou.

Požadovaná kvalita sa môže líšiť v prípade podobného materiálu z dôvodu prípadných ďalších požiadaviek klienta. Aby sme mohli našim klientom zaručiť transparentnosť v súvislosti s požadovaným konečným výsledkom, používame kódy kvality.

Zabezpečenie správnej kvality sa teda začína jasnými dohodami. S odlakovaním alebo čistením začneme až po tom, keď sa s klientom jasne dohodneme na ošetrení a požadovanej finálnej kvalite.

Rýchle reagovanie na problémy

Malým chybám sa nemožno vždy úplne vyhnúť. V tom prípade sa zaväzujeme problém rýchlo vyriešiť, aby sme obmedzili dôsledky pre klienta na minimum.

S transparentným monitorovacím programom zaznamenáme všetky údaje z neštandardných situácií. Okrem rýchleho vyriešenia individuálnych prípadov, využívame takto zhromaždené informácie na ďalšie zlepšenie našej každodennej prevádzky.