Po termickom či chemickom odlakovaní sa často odporúča dodatočné ošetrenie. Prostredníctvom tohto ošetrenia odstránime zvyšný prach, zvyšky náterov či tenkú vrstvu chemického produktu. V závislosti od typu komponentu a očakávaného výsledku použijeme jednu z možných technológií ošetrenia.

Po termickom aj po chemickom čistení zostáva na vyčistenom komponente rezíduum. Pri termickom čistení je to prach, okrem iného z pigmentov, anorganických plnív a popola. Po chemickom odlakovaní sú to často zvyšky náterov alebo tenká vrstva chemického produktu.

Potrebné dodatočné ošetrenie

Aby bolo možné zaistiť požadovanú koncovú kvalitu, je potrebné vhodné dodatočné ošetrenie. Túto požadovanú koncovú kvalitu označujeme kódom kvality Thermo-Clean.

Požadovaný kód dohodneme vopred so zadávateľom, spolu so správnou schémou spracovania komponentov.

Tento kód kvality naprogramujeme na začiatku zadania v našom výrobnom softvéri. Pre každý čistený komponent – v závislosti od typu materiálu a požadovanej koncovej kvality – vypracujeme kompletnú schému spracovania. Tak každý vie, čo presne treba urobiť a čo požaduje klient.

Aké sú možné technológie dodatočného ošetrenia?

Čistenie pod vysokým tlakom

Najjednoduchšou technológiou dodatočného ošetrenia je dôkladné vystriekanie komponentov pomocou vysokotlakového čističa. Rýchlosť a koncová kvalita tohto čistenia závisia od použitia teplej alebo studenej vody, prietoku a tlaku vody.

Tryskanie

Po termickom čistení ošetríme komponenty tryskaním. To zaistí vyšší stupeň kvality v porovnaní s vysokotlakovým čističom. Tryskanie využívame v prípade hákov, roštov a chybne lakovaných komponentov. Využívajú sa rôzne otryskávacie materiály: štrk, oceľový granulát, korund, suchá/mokrá balotina (sklené perly) a CO2 pelety.

Morenie

Aby sme odstránili zvyšnú náletovú hrdzu a prachové častice, ošetrujeme tieto komponenty morením. Morenie je vhodné pre klientov s vysokými požiadavkami na kvalitu. Morenie má – v porovnaní s tryskaním – výhodu, že pri ňom nedochádza k zdrsneniu povrchu. Vďaka tomu budú závesné komponenty aj naďalej dobre fungovať. Pri morením uvoľníme zvyšný prach pomocou roztoku kyseliny fosforečnej a niekoľkých inhibítorov. Prípadnú hrdzu odstránime namáčaním.

Celková schéma kúpeľov sa skladá z moriacej vane, niekoľkých oplachových vaní a vane pasivačnej. Pasivácia vytvorí na povrchu vyčistených komponentov vrstvu na vodnej báze, ktorá ich počas niekoľkých dní ochráni pred hrdzou. Medzi jednotlivými ošetreniami vyčistíme komponenty pomocou vysokotlakového čističa, aby sme odstránili uvoľnené častice nečistôt. Po kompletnom ošetrení komponenty vysušíme a v tomto stave sú pripravené na kontrolu a balenie.

Tryskanie balotinou (sklenými perlami)

Možné je suché aj mokré tryskanie balotinou:

  • Suché tryskanie balotinou
    Pri tejto extrémne jemnej metóde dodatočného ošetrenia sa používajú sklené perly. Tryskajú sa na čistený komponent v manuálnej pieskovacej kabíne. Otryskávacie médium je také jemné, že zdrsnenie povrchu nie je takmer viditeľné. Vďaka nastaviteľnému tlaku môžeme dobre vyčistiť aj jemnejšie komponenty.
  • Mokré tryskanie balotinou
    Pri tejto technológii využívame drobné sklené perly, ktoré tryskáme pomocou vody malého množstva vzduchu na čistený povrch. Voda znižuje abrazivitu sklených perál prakticky na nulu. 
Toto ošetrenie odstráni len zvyšky prachu, ale povrch zostane nepoškodený. Ide teda o perfektné dodatočné ošetrenie pokovovaných komponentov, ako sú závitníky extrúderov, pláty foriem… Obe ošetrenia zaručia, že komponenty môžete vzápätí znovu nasadiť do výrobného procesu.

CO2

Pelety suchého ľadu fúkame na čistený povrch vo forme CO2 pri teplote -78 °C pomocou vhodného zariadenia pod tlakom 7 až 9 bar. Vplyvom nárazovej energie sa pelety CO2 menia znovu na plynný oxid uhličitý, v dôsledku čoho sa ich objem zvýši približne 650-krát.
Kombináciou tejto „explózie“, extrémneho schladenia a nárazového efektu ľadových častíc na povrch sa znečistenie uvoľní od povrchu bez toho, aby ho poškodilo. Týmto spôsobom dokážeme perfektne vyčistiť jemnejšie povrchy.

Ultrazvuk

Dodatočné ošetrenie ultrazvukom sa vykonáva v nádrži, ktorá je naplená špeciálnou kvapalinou. V tejto kvapaline sa šíria zvukové vlny, ktoré v nej vytvárajú malé bublinky. Tieto bublinky implodujú na povrchu čistených komponentov a odstránia tak existujúce nečistoty.

Túto metódu používame v prípade jemných materiálov alebo materiálov s veľmi malými otvormi, v ktorých sa môžu hromadiť nečistoty.

Vibračný bubon

Aj drobné komponenty, ako sú uzávery, háčiky, tyčky atď. si vyžadujú vhodné dodatočné ošetrenie. Na to používame vibračný bubon s keramickými kamienkami, roztokom vody a pasivačného produktu. V dôsledku vibrácií bubna sa mokré kamienky trú o znečistené komponenty, čím sa čistia. Približne po pätnástich minútach sa čistené komponenty presunú do sušiaceho bubna. O niekoľko minút sú pripravené na zabalenie. Voľba typu keramických častíc závisí od čistených komponentov.