Thermo-Clean Group ponúka riešenie na mieru pre čistenie všetkých typov filtrov. Správnu technológiu čistenia zvolíme podľa špecifického typu filtra.

Aké filtre čistíme?

Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Filtre taviacich zariadení znečistené polymérmi sa čistia prostredníctvom termického čistenia v kombinácii s odstránením poškodeného sita, vyčistením sviečok/nosičov a montážou nového sita.
  • Drôtené pletence, drôtené mriežky, znečistené (derivátmi) polymérov ošetríme po termickom čistení často aj ultrazvukom, aby ste ich mohli znovu používať ako nové.
  • V prípade kovových olejových filtrov využívame ultrazvukové čistenie. Po tomto ošetrení môžete filter bez problémov znovu a s vysokým výkonom používať, a to pri veľmi nízkych nákladoch.
  • Spečené filtračné sviečky (antikoro, železo, zliatina).
  • Iné typy filtrov: zváracie dymové filtre, uhlíkové filtre, prachové filtre, filtračné dosky, púzdra filtrov, filtračné výpusty, cyklónové filtre, kartušové filtre, odhmlievače, MAAG filtre, sviečkové filtre, filtračné disky, sitá, filtre z pletiva, duplexné filtre, parné filtre, plynové filtre, elektrostatické filtre, ATEX filtre, kazetové filtre, filtre na horúcu taveninu, filtre na stlačený vzduch, mikro filtre, turbínové filtre atď..

Tieto rozličné čistiace metódy nezávisia od značky ani od typu filtra. Vďaka dôkladnému vyčisteniu od spoločnosti Thermo-Clean ušetríte na údržbe bez toho, aby bola ohrozená kvalita. Radi sa postaráme aj o rozobratie a opätovnú montáž vašich filtračných zväzkov po ich vyčistení.

V prípade požiadavky vykonáme dôkladnú kontrolu vašich filtrov prostredníctvom testu „Bubble Point“ alebo mimoriadne spoľahlivého merania hmotnosti. Pomocou týchto meraní dokážeme zistiť presný stupeň čistoty filtrov. Samozrejme, že vám odovzdáme aj príslušné správy.