Ak nemáme istotu, že komponent, ktorý máme vyčistiť alebo odlakovať, sa nedá premiestniť alebo sa s ním nedá bezpečne manipulovať, zákazku odmietneme. Bezpečnosť je vždy a všade na prvom mieste.

Dbáme na bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj na bezpečné fungovanie našich zariadení. Preto sa vždy radíme so svojimi klientmi a spoločne hľadáme riešenie výzvy, ktorú bezpečnosť predstavuje. Niekoľko z možností: nové prepravné kontajnery, čiastočné externé predčistenie, aby sa odstránili najväčšie nečistoty atď...

Interná bezpečnostná politika

Vďaka silnej internej bezpečnostnej politike si naši zamestnanci ešte viac uvedomujú riziká na pracovisku a počas prepravy. Od našich zamestnancov očakávame, že budú aktívne spolupracovať na dosiahnutí vyššej bezpečnosti na pracovisku.

Nebezpečné situácie je potrebné bezodkladne nahlásiť. Podporujeme aj návrhy na zlepšenie. To platí aj pre našich klientov. Všimli ste si niečo, čo by mohlo zvýšiť bezpečnosť jednej z našich pobočiek? Povedzte nám to!