Tool cleaning We know how

Naše služby

Odlakovanie vozidiel

Thermo-Clean je špecialista na odlakovanie karosérií.

Tepelná úprava alebo žíhanie

WBT Electron ist Experte auf dem Gebiet der Wärmebehandlung von Stahlkonstruktionen womit die Spannung des Materials entfernt werden kann und die mechanischen Eigenschaften des Stahls beeinflusst werden.

Technológie dodatočného ošetrenia

Po odlakovaní sa často odporúča dodatočné ošetrenie. Prostredníctvom tohto ošetrenia odstránime zvyšný prach, zvyšky náterov či tenkú vrstvu chemického produktu.

Čistenie filtrov

Thermo-Clean Group ponúka riešenie na mieru pre čistenie všetkých typov filtrov. Správnu technológiu čistenia zvolíme podľa špecifického typu filtra.

Recyklácia

Pred rekuperáciou prostredníctvom opätovného roztavenia je často potrebné zbaviť kovové technické komponenty znečistenia prostredníctvom termického čistenia.

Ostraňovanie gumy

Thermo-Clean odstraňuje gumy, okrem iného PU, butyl atď., zo znečistených technických komponentov prostredníctvom termického čistenia.

Čistenie tepelných výmenníkov

Namiesto tradičného čistenia pod vysokým tlakom čistíme tepelné výmenníky pomocou termického čistiaceho procesu.

Odstraňovanie plastov

Na zákazku spoločností, ktoré vyrábajú alebo spracúvajú plasty, odstraňujeme plastové povrchy z technických komponentov prostredníctvom termického čistenia.

Odlakovanie

Odlakovanie kovov je našou absolútnou špecialitou. Disponujeme odbornými znalosťami a zariadeniami na termické či chemické odlakovanie.

Odkaz od nášho generálneho riaditeľa

Thermo-Clean Group sa rozrástla na celosvetovú vedúcu spoločnosť pôsobiacu v oblasti chemického a termického odlakovania kovov a iných materiálov. Okrem toho sa špecializujeme na termické čistenie tepelných výmenníkov, odstraňovanie plastu alebo gumy z technických komponentov a na čistenie filtrov.

Vždy pobočka vo vašom okolí

Okrem ústredia spoločnosti v Heusden-Zolderi máme sieť pobočiek po celej Európe. V nasledujúcich rokoch predpokladáme ďalší rast v Európe aj mimo nej.

Robert Mol
Robert Mol General Manager Thermo-Clean Group