Ústredným bodom našej každodennej práce je ochrana životného prostredia. Skôr než začneme pracovať na zákazke, presne zistíme, či môžeme, chceme a dokážeme odstrániť vzniknuté znečistenie. V prístupe k životnému prostrediu nepodstupujeme nijaké riziko.

Odstraňované znečistenie nesmie ohroziť životné prostredie, našich zamestnancov ani naše zariadenia. Aby sme si boli istí, používame na to bezpečnostný list znečistenia (MSDS). Ak nie je k dispozícii, je nutná laboratórna analýza.

Minimalizovanie vplyvu čistiacich metód na životné prostredie

Usilujeme sa minimalizovať vplyv našich metód čistenia na životné prostredie. Pritom berieme do úvahy v prvom rade emisie CO2 našich zariadení či chemikálií, ktoré používame pri chemickom čistení. Dôležitou výzvou je minimalizovanie spotreby energie a znižovanie našich odpadových tokov.

Niekoľko príkladov:

  • Spätne získavame teplo z našich zariadení na vykurovanie výrobných priestorov či našich chemických kúpeľov. Potrebnú elektrickú energiu vytvárame do veľkej miery sami pomocou našich solárnych panelov.
  • Spojením rôznych komôr pecí potrebujú naše pyrolitické pece len jednu sekundárnu spaľovaciu jednotku. Táto nová technológia predstavuje obrovský pokles v spotrebe plynu, a teda aj v emisiách CO2.
  • Tradičné chladenie našich pecí vodou sme vymenili za chladenie vzduchom. Neschladí sa tak aj sekundárna spaľovacia komora, čo predstavuje až 40%-nú úsporu zemného plynu.