Na objednávku spoločností, ktoré vyrábajú alebo spracúvajú plasty, odstraňujeme plastové povrchy z technických komponentov. Tieto komponenty sa znečistia pri spracovaní plastov, a preto sa musia pravidelne čistiť. Používame pritom technológiu termického čistenia.

Konkrétne čistíme plasty pripečené na závitoviek extrúderov, filtroch, matriciach, potrubiach, formách, tepelných výmenníkoch... Vždy ide o mimoriadne cenné výrobné komponenty, ktoré si vyžadujú špecifický prístup pri čistení.

Okrem plastov odstraňujeme aj súvisiace nečistoty, ako sú pripálené oleje či tuky. Mnoho našich zákazníkov pôsobí v plastovom, chemickom alebo petrochemickom priemysle.

Ako funguje termické čistenie?

Na odstraňovanie plastov využívame predovšetkým termické čistenie, okrem niektorých špecifických typov filtrov. Používame na to pyrolitické pece. Pri teplote 400 °C – a mimoriadne nízkom obsahu kyslíka (8 %) – rozkladáme organické materiály na menšie molekuly.

Pri rozpade týchto makromolekúl vznikajú:

  • pyrolitické plyny (etán, etén, propán a propén)
  • pyrolitický olej obsahujúci aromatické zložky
  • reziduum bohaté na uhlík.

Následne premeníme prostredníctvom parciálnej oxidácie pyrolitický plyn a pyrolitický olej na oxid uhličitý a vodnú paru. Z energie, ktorá sa pri tom uvoľní, použijeme 40 % na rozklad organického materiálu.

Predchádzanie poškodeniam

Aby sme predišli poškodeniu čistených komponentov, je nesmierne dôležité, aby bolo zvyšovanie teploty rovnomerné a následne zostala teplota konštantná. Kľúčové je aj rovnomerné chladenie. To znamená, že musíme pracovať s mimoriadne dobre regulovateľnými a kyslíkom riadenými pecami. Thermo-Clean má k dispozícii moderné zariadenia, ktoré sa dajú veľmi presne regulovať. Navyše, naše pece vykonávajú čistenie pri teplote objektu namiesto teploty prostredia.

Pyrolitické pece dokážeme nastaviť tak, aby teplota stúpala či klesala maximálne o 40 °C za hodinu alebo 1 °C za minútu. To zabráni vzniku teplotných rozdielov medzi tenkostennými a hrubostennými komponentmi, napríklad v prípade veľkých tepelných výmenníkov. Tento prístup vylučuje zdeformovanie v dôsledku lokálneho prehriatia. Ku každému čistenému komponentu môžeme dodať aj graf s rozličnými teplotami komponentu a pece. Tieto údaje o komponentoch si môžete perfektne archivovať.

Aké komponenty čistíme termicky?

Naše rozsiahle vybavenie je mimoriadne vhodné na čistenie tepelných výmenníkov, odstraňovacie živicových vrstiev z veľkých elektromotorov, čistenie vstrekovacích hlavíc a závitoviek extrúderov až do desiatich metrov.