Het milieu staat centraal in onze dagelijkse werking. Vooraleer we aan de slag gaan voor een reinigingsopdracht, willen we exact weten of we de aangeboden vervuiling kunnen, willen en mogen verwijderen. We nemen geen enkel risico met het milieu.

De te verwijderen substanties mogen geen gevaar opleveren voor zowel het milieu, onze medewerkers als onze installaties. Om hierover zeker te zijn gebruiken we de MSDS-fiches van de vervuiling. Wanneer deze niet aanwezig zijn, is een labo-analyse noodzakelijk.

Milieu-impact van reinigingsmethodes minimaliseren

We proberen de impact van onze reinigingsmethodes op het milieu te minimaliseren. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de CO2-uitstoot van onze installaties of de chemicaliën die we gebruiken bij de chemische reinigingsprocessen. Het minimaliseren van het energieverbruik én het verminderen van onze afvalstromen, vormt een belangrijke uitdaging.

Enkele voorbeelden:

  • We recupereren de warmte van onze installaties voor het verwarmen van productieruimtes of onze chemische baden. De elektriciteit die we nodig hebben, wekken we grotendeels zelf op met zonnepanelen.
  • Door het koppelen van verschillende ovenkamers, hebben onze pyrolyseovens slechts één naverbrander nodig. Deze nieuwe technologie scheelt enorm in gasverbruik, en dus ook in de uitstoot van CO2.
  • De traditionele waterkoeling van onze ovens hebben we vervangen door een luchtkoeling. Dit koelt de naverbrander niet af, waardoor deze tot 40% minder aardgas verbruikt.