Na het thermisch of chemisch ontlakken is een nabehandeling vaak aangewezen. Met deze nabehandeling verwijderen we het resterende stof, verfresten of een dun laagje chemisch product. Afhankelijk van het type onderdeel en het verwachte eindresultaat zetten we één van onze mogelijke nabehandelingstechnieken in.

Zowel na het thermisch of chemisch ontlakken blijft er op het gereinigde onderdeel nog een residu over. Bij het thermisch reinigen gaat het om stof, waaronder pigmenten, anorganische vulstoffen en as. Na het chemisch ontlakken zijn het vaak nog verfresten of een dun laagje chemisch product.

Nabehandeling nodig

Om de beoogde eindkwaliteit te verzekeren, is een aangepaste nabehandeling noodzakelijk. Deze gewenste eindkwaliteit duiden we aan met een Thermo-Clean-kwaliteitscode.

De gewenste code bespreken we vooraf met de opdrachtgever, samen met het juiste verwerkingsschema van de onderdelen.

Deze kwaliteitscode programmeren we bij aanvang van de opdracht in onze productiesoftware. Voor elk te reinigen onderdeel – afhankelijk van het type materiaal en de beoogde eindkwaliteit – stellen we een volledig verwerkingsprogramma op. Zo weet iedereen wat er exact moet gebeuren en wat de klanteneisen inhouden.

Wat zijn de mogelijke technieken voor nabehandeling?

Hogedrukreiniging

De meest eenvoudige nabehandelingstechniek omvat het grondig afspuiten van de onderdelen met een hoge drukreiniger. De snelheid en de eindkwaliteit van deze reiniging hangt af van het gebruik van warm of koud water, het debiet en de waterdruk.

Stralen

Na het thermisch reinigen behandelen we de onderdelen met gritstraal. Dit verzekert een hogere kwaliteitsgraad in vergelijking met een hogedrukreiniger. Het stralen passen we toe op haken, roosters en foutgelakte onderdelen. Verschillende straalmediums zijn mogelijk: grit, staalkorrel, korund, glasparelen nat/droog en CO2-pellets.

Beitsen

Om resterende vliegroest en stofdeeltjes te verwijderen, behandelen we deze onderdelen met een beitsproces. Beitsen is aangewezen voor opdrachtgevers met hoge kwaliteitseisen. Beitsen heeft – in vergelijking met stralen - het voordeel dat het niet tot een opruwing leidt van het oppervlak. Daardoor blijven de scharnierende delen goed functioneren. Bij het beitsen weken we met een fosforzuuroplossing en enkele inhibitoren het resterende stof los. Het eventuele roest verwijderen we met een dompeling.

De volledige badenreeks bestaat uit een beitsbad, enkele spoelbaden en een passivatiebad. Dit laatste legt een watergebaseerde laag over de gereinigde onderdelen zodat ze enkele dagen beschermd blijven tegen roest. Tussen de behandelingen in de baden spoelen we met een hogedrukreiniger om de loszittende vuildeeltjes te verwijderen. Na de volledige behandeling drogen we de onderdelen en zijn deze klaar voor controle en verpakking.

Glasparelstralen

Zowel droog als nat glasparelstralen is mogelijk:

  • Droog glasparelstralen
    Deze extreem fijne nabehandelingsmethode werkt met kleine glaskorreltjes. Deze worden in een handstraalcabine op het te reinigen onderdeel gestraald. Het straalmedium is zo fijn dat het oppervlak visueel amper opruwt. Dankzij de instelbare druk kunnen we met deze techniek ook fijnere onderdelen goed reinigen.
  • Nat glasparelstralen
    Bij deze techniek gebruiken we kleine glaskorreltjes die we met water en een beetje lucht projecteren op het te reinigen onderdeel. Het water herleidt de abbrasiviteit van de glasparels praktisch tot nul. Deze nabehandeling neemt alleen de stofrestanten weg, maar laat de ondergrond onaangeroerd. De perfecte nabehandeling dus voor metallisch beklede onderdelen, zoals extruderschroeven, die plates,… Beide behandelingen garanderen dat uw onderdelen onmiddellijk terug inzetbaar zijn in uw productieproces.

CO2

Bevroren ijskorreltjes bij -78°C blazen we in de vorm van CO2 met aangepaste apparatuur onder perslucht van 7 tot 9 bar op het te reinigen oppervlak. Door de botsenergie transformeren de CO2-pellets terug tot carbondioxide gas, waardoor hun volume met ongeveer 650 maal vergroot. Door de combinatie van deze ‘explosie’, de extreme afkoeling en het hamerend effect van de ijsdeeltjes op het oppervlak, komt de vervuiling van de ondergrond los zonder deze te beschadigen. Delicatere oppervlakken kunnen we op deze manier perfect reinigen.

Ultrasoon

Het nabehandelen met ultrasoon gebeurt in een bad, gevuld met een specifieke vloeistof. Door deze vloeistof sturen we geluidsgolven. Deze geluidsgolven vormen kleine belletjes in de vloeistof. Deze belletjes imploderen tegen het oppervlak van het te reinigen onderdelen en verwijderen zo de aanwezige vervuiling.

Deze methode gebruiken we voor delicate materialen of materialen met heel kleine openingen waarin zich vuilrestanten kunnen ophopen.

Vibraton

Ook kleine onderdelen zoals afsluitstoppen, kleine haakjes, staafjes… vragen een passende nabehandeling. Hiervoor gebruiken we vibraton: een vibrerende trommel met keramieksteentjes, een mengsel van water en een passivatieproduct.

Door de trillingen van de trommel schuren de natte steentjes tegen de vuile onderdelen aan, waardoor ze schoongeveegd worden. Na ongeveer vijftien minuten gaan de gereinigde delen naar een droogtrommel. Enkele minuten later komen ze er verpakkingsklaar uit. De keuze van de keramiekdeeltjes hangt af van de te reinigen onderdelen.