In opdracht van bedrijven die kunststoffen fabriceren of verwerken, verwijderen wij kunststoffen van technische onderdelen. Deze onderdelen geraken bij de verwerking van kunststoffen vervuild, waardoor ze regelmatig moeten gereinigd worden. Wij gebruiken hiervoor de techniek van het thermisch reinigen.

Concreet verwijderen we aangekoekte kunststoffen van extruderschroeven, filters, matrijzen, pijpleidingen, die’s, warmtewisselaars,…. Telkens gaat het om uiterst kostbare productieonderdelen die een specifieke reinigingsaanpak vragen.

Naast kunststoffen verwijderen we ook aanverwante vervuilingen zoals aangekoekte oliën of vetten. Veel van deze opdrachtgevers komen uit de kunststof-, de chemische of petrochemische industrie.

Hoe werkt thermische reiniging?

Voor het verwijderen van kunststoffen gebruiken we hoofdzakelijk thermische reiniging, met uitzondering van enkele specifiek soorten filters. Hiervoor gebruiken we een pyrolyseoven. Bij een temperatuur van 400°C – en een bijzonder laag zuurstofgehalte (8%) – zetten we de organische materialen om in kleinere moleculen.

Dit kraken van de macromoleculen resulteert in:

  • Pyrolysegassen (ethaan, etheen, propaan en propeen)
  • Pyrolyse-olie met aromatische componenten
  • Koolstofrijk residu

Vervolgens zetten we via partiële oxidatie het pyrolysegas en de pyrolyseolie om in koolstofdioxide en waterdamp. De energie die hierbij vrijkomt, gebruiken we voor 40% voor het kraken van het organisch materiaal.

Beschadigingen voorkomen

Om beschadigingen aan de te reinigen onderdelen te voorkomen, is het enorm belangrijk dat de temperatuur gelijkmatig opgevoerd wordt en daarna constant blijft. Ook de gelijkmatige afkoeling is cruciaal. Dit betekent dat we moeten werken met bijzonder goed afgestelde en zuurstofgestuurde ovens. Thermo-Clean beschikt over moderne uiterst nauwkeurig aan te sturen installaties. Daarbij laten onze ovens het reinigingsprogramma op objecttemperatuur verlopen in plaats van kamertemperatuur.

We kunnen de pyrolyseoven zo instellen dat de temperatuur bijvoorbeeld maximaal 40°C per uur of 1 graad per minuut stijgt of daalt. Dit voorkomt temperatuurverschillen tussen de dun- en dikwandige onderdelen van bijvoorbeeld grote warmtewisselaars. Deze aanpak sluit de kans op vervorming door plaatselijke oververhitting uit. Van elk gereinigd onderdeel kunnen we u een grafiek van de verschillende object- en oventemperaturen bezorgen. U kan deze onderdeelgebonden gegevens perfect archiveren.

Welke onderdelen reinigen wij thermisch?

Onze uitgebreide installaties zijn uitermate geschikt voor de reiniging van warmtewisselaars, het verwijderen van harslagen op grote elektromotoren, de reiniging van blaaskoppen en extruderschroeven tot maar liefst tien meter.