Odlakovanie kovov a iných materiálov patrí k našim absolútnym špecialitám. Disponujeme potrebnými odbornými znalosťami a požadovanými zariadeniami na termické či chemické odlakovanie. Ku každej zákazke odporučíme najlepšiu metódu odlakovania. Vďaka našej veľkej kapacite garantujeme maximálne krátke termíny.

Dokážeme úplne odlakovať takmer každý komponent z kovu alebo iného materiálu, ktorý je ošetrený náterom. Veľkú časť našich „odlakovacích kapacít“ venujeme vybaveniu, ktoré sa používa v lakovniach: závesné háky, rošty, závesné systémy...

Okrem toho odlakujeme aj všetky možné komponenty s chybným lakovaním. V odlakovaní kovov patríme – vďaka nášmu rozsiahlemu vybaveniu a našim rôznym pobočkám – k najväčším hráčom na európskej úrovni.

Aké technológie používame na odlakovanie kovov a iných materiálov?

  • Termické odlakovanie kovov a iných materiálov
    Pri termickom odlakovaní využívame teploty, ktoré sú vyššie než bod splynenia odstraňovaného náteru. Tak sa rozložia organické zložky náteru na popol. Táto teplota sa pohybuje medzi 380 a 450 °C.
  • Chemické odlakovanie kovu a iných materiálov
    Pri chemickom odlakovaní používame produkty, ktoré narušia spojovaciu vrstvu náteru. V dôsledku toho sa náter rozpadne. Inou možnosťou je použiť chemický prípravok na odstránenie priľnavosti laku. V tom prípade sa začne vrstva laku odlupovať. Tento spôsob odlakovania sa vykonáva väčšinou pri teplotách medzi 70 a 150 °C.

Aký spôsob odlakovania je vhodný pre ktoré typy kovov?

Vhodný spôsob odlakovania špecifických kovových komponentov závisí od rôznych faktorov. Pritom hrá rolu najmä druh materiálu. Termické odlakovanie sa tak môže využívať pri oceli a v niektorých prípadoch aj pri pružinovej oceli a hliníku.

Chemické odlakovanie sa môže využívať za špecifických podmienok takmer na všetky typy kovov. Ochotne vám poskytneme informácie o správnej metóde odlakovania vašich komponentov.

Porovnanie metód odstranovania náterov v závislosti od typu materiálu