Thermo-Clean is internationaal de op één na grootste speler en een wereldwijde referentie voor het chemisch of thermisch ontlakken van metaal en andere materialen. Daarnaast specialiseren we ons in het thermisch reinigen van warmtewisselaars, het verwijderen van kunststof of rubber van technische onderdelen én in filterreiniging.

Bij Thermo-Clean is het onze missie de beste oplossing te vinden voor elk reinigingsvraagstuk, met de focus op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

De Thermo-Clean groep heeft 6 kernwaarden opgesteld voor haar werknemers. Dit zijn kernwaarden waar iedereen binnen ons bedrijf achter staat en aantoont hoe we de dingen aanpakken:


Klantgerichtheid

Tevreden klanten zijn cruciaal voor het succes van ons bedrijf. Bij Thermo-Clean stellen we dan ook alles in het werk om onze klanten een positieve reinigingservaring te bezorgen, zodat ze telkens weer terugkomen en hopelijk zorgen voor positieve mond-tot-mond reclame. Naast het nakomen van onze afspraken, het tijdig leveren van de gevraagde kwaliteit en zorgen voor de juiste administratieve afhandeling is een goede aanpak van eventuele klachten essentieel.

Het motto moet zijn: De klacht wordt óf meteen opgelost óf komt in handen van iemand die er raad mee weet. Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen, dus we zijn kritisch op ons eigen werk en vragen bij twijfel raad aan een collega. Het bezorgen van een positieve ervaring aan onze klanten doen we namelijk samen.

Voorsprong & efficiëntie

Door telkens weer nieuwe oplossingen te bedenken en uit te testen is het ons gelukt om een belangrijke positie te verwerven op de internationale reinigingsmarkt. We creëerden innovatieve technieken voor de reiniging van warmtewisselaars en kwamen met ovens die zowel qua capaciteit als afmetingen ongeëvenaard zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en zo zijn er natuurlijk nog veel meer, de één al met een grotere impact dan de ander.

Teamwork is een must om tot de absolute top in onze sector te behoren. Iedereen kan bijdragen om ons bedrijf echt vooruit te helpen! Samenwerken en het ontplooien van ideeën zijn essentieel voor het behouden van onze voorsprong en resulteren automatisch in een betere efficiëntie van zowel mens als machine. Elke werknemer is dus een heel belangrijke schakel voor de toekomst van Thermo-Clean!

Continu verbeteren

Dagelijkse werkzaamheden kunnen alleen verbeterd worden met een proactieve houding. Bij Thermo-Clean verwachten we dat elke werknemer die “iemand” is die ook effectief gaat meewerken aan die verbetering om tot een betere werkomgeving, een betere kwaliteit en service of tot een efficiëntere afhandeling van taken te komen. Men heeft vaak zelf de sleutel tot die verbetering in handen, omdat men natuurlijk zijn of haar eigen werkzaamheden het beste kent.

Meedenken aan een oplossing om iets sneller of beter te laten functioneren en zo samen met collega’s te werken aan verbetering is een must. Zo kan men ervoor zorgen dat het werk voor iedereen o.a. eenvoudiger of minder belastend wordt en helpt men mee om ons als bedrijf sterker in de markt te zetten. Hierdoor kunnen we onze werkzaamheden beter, goedkoper en gemakkelijker verkopen. Constante verbetering is dé garantie voor een gezonde bedrijfstoekomst en werkomgeving!

Empowerment & ownership

Er is geen goede equivalent van deze twee Engelse kernwaarden in onze landstaal. Empowerment betekent voor ons: iemand in staat stellen. Wij als bedrijf willen de mogelijkheid creëren om onze medewerkers meer invloed te geven op de eigen werksituatie. We bieden meer verantwoordelijkheid en beslissingsmogelijkheden aan, die zich, afhankelijk van de functie, uiten in meer controle over de werkzaamheden of afdeling. Hierdoor draagt men veel meer de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen prestaties.

Met Ownership willen we als bedrijf een situatie creëren waarin mensen denken en handelen als eigenaren. Dit wordt bepaald door drie dimensies: heb ik ergens kennis van, heb ik er invloed op en heb ik er een belang in. Door Ownership te tonen in de werkzaamheden gaat men sterker in zijn/haar schoenen staan. Men komt zelfverzekerder over en neemt de verantwoordelijkheid als er iets misgaat. Voor wie dit goed doet, kunnen er echt deuren open gaan. Bovendien helpt men zo mee aan het verhogen van het algemene werkplezier en het vergroten van de productiviteit en innovatiekracht.

Kansen creëren

Het creëren van een kans is voor ons een zeer breed begrip. Wij streven ernaar om als bedrijf onze medewerkers kansen te bieden tot zelfontplooiing door opleidingen te voorzien en meer verantwoordelijkheden te bieden, wat zal resulteren in persoonlijke groei. We voorzien ook regelmatig nieuwe investeringen binnen de groep die kansen bieden aan zowel onze bestaande als nieuwe medewerkers. Kansen creëren betekent ook het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten om vervolgopdrachten binnen te halen. Elke order is namelijk een nieuwe kans die de klant ons biedt om onszelf te bewijzen en deze moeten we telkens weer met beide handen aangrijpen. Kansen worden ook gecreëerd door na te denken over nieuwe mogelijkheden voor onze reinigingstechnieken, waardoor weer een nieuwe markt kan ontstaan. Zo hebben al deze vormen van kansen een grote invloed gehad op het pad dat Thermo-Clean tot nu toe heeft afgelegd. Belangrijk is dan ook dat men zelf kansen kan creëren en zo kan meewerken aan een mooie toekomst voor ons bedrijf!

Verantwoord ondernemen

Als onderneming zijn wij ons er van bewust dat wij een impact hebben op onze omgeving. Wij staan er dan ook op om duurzaam te ondernemen. Onze kernactiviteiten richten zich op economische prestaties (winst), met respect voor de sociale kant (de mens), en dit binnen de ecologische randvoorwaarden (milieu). Thermo-Clean neemt haar verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier de toekomst in te gaan. We investeren in verschillende vormen van energiebesparende maatregelen, de meest omgevingsvriendelijke installaties en reinigingstechnieken die de ecologische voetafdruk van onze klanten een heel stuk zullen doen dalen. Thermo-Clean ondersteunt ook regelmatig goede doelen, wat hard nodig is, en we met goed teamwork mogelijk maken.