De Thermo-Clean Group wil de komende jaren verder uitgroeien tot hét toonaangevende reinigingsbedrijf voor het milieuvriendelijk ontlakken van metaal en het reinigen van vervuilde productieonderdelen. We streven naar continue verbeteringen en willen uitblinken op vlak van productkwaliteit, dienstverlening en milieuvriendelijkheid.

Productkwaliteit

We ontlakken de metalen onderdelen en reinigingen de productieonderdelen strikt volgens de kwaliteitseisen die we afspreken met de klant.

Dienstverlening

We respecteren de afgesproken levertermijnen en informeren onze klanten proactief bij eventuele afwijkingen. Wanneer mogelijk anticiperen we op noodsituaties bij onze klanten.

Milieuvriendelijkheid

We voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan de milieueffecten van onze processen, producten en technieken.

Wij engageren ons om:

  • Altijd duidelijke en heldere afspraken te maken met klanten en andere belanghebbenden.
  • Ontstane afwijkingen gedetailleerd te noteren en op te lossen binnen een zo kort mogelijke tijd.
  • Gemotiveerde medewerkers in te schakelen waarbij we gaan voor de juiste persoon voor de juiste job.

Kwaliteits- en milieumanagementsysteem

Om onze kwaliteits- en milieuambities waar te maken, implementeerde Thermo-Clean een kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De verdere uitbouw van dit managementsysteem is een permanente zorg voor alle medewerkers op elk niveau.